Skip to main content

Timaristan značenje

šta znači Timaristan

Na latinici: Definicija i značenje reči Timaristan (pere.,od turske reči: timar) turska bolnica za umobolne.

Reč Timaristan napisana unazad: natsiramit i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (пере., тур. тимар) турска болница за умоболне.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači