Skip to main content

Timokratija značenje

šta znači Timokratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Timokratija (od grčke reči: timokratfa ustav čija je osnova čast — Platon, ili imetak — Aristotel) vladavina bogataša, oblik države u kome se politička prava daju i odmeravaju prema visini imetka.

Reč Timokratija napisana unazad: ajitarkomit i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тимократфа устав чија је основа част — Платон, или иметак — Аристотел) владавина богаташа, облик државе у коме се политичка права дају и одмеравају према висини иметка.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači