Skip to main content

Timologija značenje

šta znači Timologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Timologija (od grčke reči: time vrednost, logia) fil. učenje o vrednostima, teorija vrednosti.

Reč Timologija napisana unazad: ajigolomit i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тиме вредност, логиа) фил. учење о вредностима, теорија вредности.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači