Skip to main content

Timon značenje

šta znači Timon

Na latinici: Definicija i značenje reči Timon (od grčke reči: Timon) ime jednog Atinjanina, savremenika Sokratovog i glavnog junaka Šekspirove drame „Timon Atinjanin", koji je, razočaravši se u prijatelje, postao čovekomrzac;figurativno: čovekomrzac, mizan-trop.

Reč Timon napisana unazad: nomit i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. Тимон) име једног Атињанина, савременика Сократовог и главног јунака Шекспирове драме „Тимон Атињанин", који је, разочаравши се у пријатеље, постао човекомрзац; фиг. човекомрзац, мизан-троп.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači