Skip to main content

Timonski značenje

šta znači Timonski

Na latinici: Definicija i značenje reči Timonski (od grčke reči: Timon) pr. mrgodan, zlovoljan, čovekomrzački, mizantropski.

Reč Timonski napisana unazad: iksnomit i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. Тимон) пр. мргодан, зловољан, човекомрзачки, мизантропски.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači