Skip to main content

Tutankamon značenje

šta znači Tutankamon

Na latinici: Definicija i značenje reči Tutankamon (Tut-anch-Amon) egipatski kralj (oko 1350.godina: pre n. e.), čija je gotovo posve očuvana grobnica sa njegovim kovčegom i njegovom mumijom otkrivena 1922. u „Dolini kraljeva" kod Luksora, sa bogatom i veoma dragocenom arheološkom građom.

Reč Tutankamon sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (Тут-анцх-Амон) египатски краљ (око 1350. год. пре н. е.), чија је готово посве очувана гробница са његовим ковчегом и његовом мумијом откривена 1922. у „Долини краљева" код Луксора, са богатом и веома драгоценом археолошком грађом.


Tutorijum prav. sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine starateljski, ...
Tutor prav. staralac, staratelj; tutor testamentarijus staralac određen ...
Tutkalo lepilo koje upotrebljavaju stolari i obućari....
Tuti muz. svi glasovi zajedno, ceo hor, ceo orkestar; tuti-kvanti svi ko...
Tutenag slitina bakra, cinka i nikla, kineske novo srebro....
Tutelarni prav. staralački, starateljski; fig. zaštitnički. ...
Sve reči na slovo t