Skip to main content

Tuti značenje

šta znači Tuti

Na latinici: Definicija i značenje reči Tuti (ital. tutti) muz. svi glasovi zajedno, ceo hor, ceo orkestar; tuti-kvanti(ital. tutti--quanti) svi koliko god ih ima, svi odreda.

Reč Tuti sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. тутти) муз. сви гласови заједно, цео хор, цео оркестар; тути-кванти(итал. тутти--qуанти) сви колико год их има, сви одреда.


Tutorijum prav. sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine starateljski, ...
Tutor prav. staralac, staratelj; tutor testamentarijus staralac određen ...
Tutkalo lepilo koje upotrebljavaju stolari i obućari....
Tuti muz. svi glasovi zajedno, ceo hor, ceo orkestar; tuti-kvanti svi ko...
Tutenag slitina bakra, cinka i nikla, kineske novo srebro....
Tutelarni prav. staralački, starateljski; fig. zaštitnički. ...
Sve reči na slovo t