Skip to main content

Tutor značenje

šta znači Tutor

Na latinici: Definicija i značenje reči Tutor (latinski tutor)pravo: staralac, staratelj; tutor testamentarijus (latinski tutor testamen-tarius) staralac određen zaveštanjem;figurativno: zaštitnik, oslonac.

Reč Tutor sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. тутор) прав. старалац, старатељ; тутор тестаментаријус (лат. тутор тестамен-тариус) старалац одређен завештањем; фиг. заштитник, ослонац.


Tutorijum prav. sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine starateljski, ...
Tutor prav. staralac, staratelj; tutor testamentarijus staralac određen ...
Tutkalo lepilo koje upotrebljavaju stolari i obućari....
Tuti muz. svi glasovi zajedno, ceo hor, ceo orkestar; tuti-kvanti svi ko...
Tutenag slitina bakra, cinka i nikla, kineske novo srebro....
Tutelarni prav. staralački, starateljski; fig. zaštitnički. ...
Sve reči na slovo t