Skip to main content

Tutorijum značenje

šta znači Tutorijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Tutorijum (od latinske reči: tutorium)pravo: sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine (od latinske reči: tutorio nomine) starateljski, putem starateljstva.

Reč Tutorijum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. туториум) прав. судско постављање за стараоца; туторио ломине (нлат. туторио номине) старатељски, путем старатељства.


Tutorijum prav. sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine starateljski, ...
Tutor prav. staralac, staratelj; tutor testamentarijus staralac određen ...
Tutkalo lepilo koje upotrebljavaju stolari i obućari....
Tuti muz. svi glasovi zajedno, ceo hor, ceo orkestar; tuti-kvanti svi ko...
Tutenag slitina bakra, cinka i nikla, kineske novo srebro....
Tutelarni prav. staralački, starateljski; fig. zaštitnički. ...
Sve reči na slovo t