Skip to main content

Tutkalo značenje

šta znači Tutkalo

Na latinici: Definicija i značenje reči Tutkalo (tur. tutkal) lepilo koje upotrebljavaju stolari i obućari.

Reč Tutkalo sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. туткал) лепило које употребљавају столари и обућари.


Tutorijum prav. sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine starateljski, ...
Tutor prav. staralac, staratelj; tutor testamentarijus staralac određen ...
Tutkalo lepilo koje upotrebljavaju stolari i obućari....
Tuti muz. svi glasovi zajedno, ceo hor, ceo orkestar; tuti-kvanti svi ko...
Tutenag slitina bakra, cinka i nikla, kineske novo srebro....
Tutelarni prav. staralački, starateljski; fig. zaštitnički. ...
Sve reči na slovo t