Skip to main content

Tutenag slitina značenje

šta znači Tutenag slitina

Na latinici: Definicija i značenje reči Tutenag slitina (legura) bakra, cinka i nikla, kineske novo srebro.

Reč Tutenag slitina sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (легура) бакра, цинка и никла, кинеске ново сребро.


Tutorijum prav. sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine starateljski, ...
Tutor prav. staralac, staratelj; tutor testamentarijus staralac određen ...
Tutkalo lepilo koje upotrebljavaju stolari i obućari....
Tuti muz. svi glasovi zajedno, ceo hor, ceo orkestar; tuti-kvanti svi ko...
Tutenag slitina bakra, cinka i nikla, kineske novo srebro....
Tutelarni prav. staralački, starateljski; fig. zaštitnički. ...
Sve reči na slovo t