Skip to main content

Tutelarni značenje

šta znači Tutelarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Tutelarni (latinski tutelaris)pravo: staralački, starateljski;figurativno: zaštitnički.

Reč Tutelarni sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. тутеларис) прав. старалачки, старатељски; фиг. заштитнички.


Tutorijum prav. sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine starateljski, ...
Tutor prav. staralac, staratelj; tutor testamentarijus staralac određen ...
Tutkalo lepilo koje upotrebljavaju stolari i obućari....
Tuti muz. svi glasovi zajedno, ceo hor, ceo orkestar; tuti-kvanti svi ko...
Tutenag slitina bakra, cinka i nikla, kineske novo srebro....
Tutelarni prav. staralački, starateljski; fig. zaštitnički. ...
Sve reči na slovo t