Skip to main content

Tutela značenje

šta znači Tutela

Na latinici: Definicija i značenje reči Tutela (latinski tutela)pravo: staralaštvo, stara-teljstvo, štitništvo (maloletnika);figurativno: zaštita, okrilje.

Reč Tutela sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. тутела) прав. старалаштво, стара-тељство, штитништво (малолетника); фиг. заштита, окриље.


Tutorijum prav. sudsko postavljanje za staraoca; tutorio lomine starateljski, ...
Tutor prav. staralac, staratelj; tutor testamentarijus staralac određen ...
Tutkalo lepilo koje upotrebljavaju stolari i obućari....
Tuti muz. svi glasovi zajedno, ceo hor, ceo orkestar; tuti-kvanti svi ko...
Tutenag slitina bakra, cinka i nikla, kineske novo srebro....
Tutelarni prav. staralački, starateljski; fig. zaštitnički. ...
Sve reči na slovo t