Skip to main content

Uričan značenje

šta znači Uričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Uričan (od grčke reči: uron mokraća)hemija: koji ima u sebi mokraćne kiseline.

Reč Uričan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. урон мокраћа) хем. који има у себи мокраћне киселине.


Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u