Skip to main content

Urinal značenje

šta znači Urinal

Na latinici: Definicija i značenje reči Urinal (od latinske reči: urinale) bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud za mokrenje bolesnika, „guska".

Reč Urinal sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. уринале) бандажом причвршћена за тело боца од гуме за хватање мокраће; суд за мокрење болесника, „гуска".


Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u