Skip to main content

Urinat značenje

šta znači Urinat

Na latinici: Definicija i značenje reči Urinat (latinski urina mokraća) đubre od izmeta i mokraće.

Reč Urinat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. урина мокраћа) ђубре од измета и мокраће.


Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u