Skip to main content

Urinozan značenje

šta znači Urinozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Urinozan (od latinske reči: urinosus) mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na mokraću.

Reč Urinozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. уриносус) мокраћевит, који садржи мокраћне материје; мокраћаст, који смрди на мокраћу.


Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u