Skip to main content

Urinalan značenje

Šta znači Urinalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Urinalan (od latinske reči: urinalis) mokraćni.

Reč Urinalan napisana unazad: nalaniru

Urinalan se sastoji od 8 slova.

Šta je Urinalan

На Ћирилици: (нлат. уриналис) мокраћни.

Slično: 
Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u