Skip to main content

Urinometar značenje

šta znači Urinometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Urinometar (latinski urina mokraća, od grčke reči: metron mera, merilo) sprava za merenje količine mokraće.

Reč Urinometar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. урина мокраћа, грч. метрон мера, мерило) справа за мерење количине мокраће.


Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u