Skip to main content

Uridroza značenje

šta znači Uridroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Uridroza (od grčke reči: uron mokraća, idros znoj) v. urhidroza.

Reč Uridroza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. урон мокраћа, идрос зној) в. урхидроза.


Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u