Skip to main content

Urijas značenje

šta znači Urijas

Na latinici: Definicija i značenje reči Urijas (od grčke reči: uron mokraća) mokraćna fi-stula.

Reč Urijas sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. урон мокраћа) мокраћна фи-стула.


Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u