Skip to main content

Urijazis značenje

šta znači Urijazis

Na latinici: Definicija i značenje reči Urijazis (od grčke reči: igeb mokrim, uron mokraća) med. mokrenje.

Reč Urijazis sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. игеб мокрим, урон мокраћа) мед. мокрење.


Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u