Skip to main content

Urijel značenje

šta znači Urijel

Na latinici: Definicija i značenje reči Urijel (hebr. Uriel) „Božja svetlost"; mit. ime jednoga od 4 arhanđela, koji je s leve strane Božjeg prestola.

Reč Urijel sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (хебр. Уриел) „Божја светлост"; мит. име једнога од 4 арханђела, који је с леве стране Божјег престола.


Uričan hem. koji ima u sebi mokraćne kiseline....
Urinometar sprava za merenje količine mokraće....
Urinozan mokraćevit, koji sadrži mokraćne materije; mokraćast, koji smrdi na...
Urinat đubre od izmeta i mokraće....
Urinalan mokraćni....
Urinal bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud ...
Sve reči na slovo u