Skip to main content

Uticaj značenje

šta znači Uticaj

Na latinici: Definicija i značenje reči Uticaj Imenica uticaj se odnosi na efekat projekta na šire okruženje, nešto što predstavlja doprinos širim seoskim zadacima…

Reč Uticaj sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Именица утицај се односи на ефекат пројекта на шире окружење, нешто што представља допринос ширим сеоским задацима…


Uticaj Imenica uticaj se odnosi na efekat projekta na šire okruženje, nešto š...
Utilitet korisnost, probitač-nost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobi...
Utilitarci fil. pristalice utilitarizma ;, fig. ljudi koji se u radu rukovode ...
Utilitarizam 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha ...
Utilitaran praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv....
Utilizam fil. v. utilitarizam. utilizacija korišćenje, iskorišćavani, upotr...
Sve reči na slovo u