Skip to main content

Utilitarizam značenje

šta znači Utilitarizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Utilitarizam (latinski utilis koristan) 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha čovečjeg delanja korist i blagostanje, bilo pojedinca (individualci utilitarizam) bilo celine (socijalni utilitarizam). Osnivač utilitarizma kao etičkog sistema je Džeremi Bentam (Bentham, 1748—1832), po kojem treba da je cilj „što veća sreća za što veći broj", a radeći na opštem dobru, radimo i na sopstvenom; 2.pravo: shvatanje po kojem je pravu cilj da zaštiti samo izvesne interese, a ne da ostvari neku višu pravdu; glavni predstavnik Rudolf Jering (Jhe-ring, 1818—1892); 3. težnja da se u svemu traži samo lična korist.

Reč Utilitarizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. утилис користан) 1. фил. гледиште корисности, етички правац који сматра да је сврха човечјег делања корист и благостање, било појединца (индивидуалци утилитаризам) било целине (социјални утилитаризам). Оснивач утилитаризма као етичког система је Джереми Бентам (Бентхам, 1748—1832), по којем треба да је циљ „што већа срећа за што већи број", а радећи на општем добру, радимо и на сопственом; 2. прав. схватање по којем је праву циљ да заштити само извесне интересе, а не да оствари неку вишу правду; главни представник Рудолф Јеринг (Јхе-ринг, 1818—1892); 3. тежња да се у свему тражи само лична корист.


Uticaj Imenica uticaj se odnosi na efekat projekta na šire okruženje, nešto š...
Utilitet korisnost, probitač-nost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobi...
Utilitarci fil. pristalice utilitarizma ;, fig. ljudi koji se u radu rukovode ...
Utilitarizam 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha ...
Utilitaran praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv....
Utilizam fil. v. utilitarizam. utilizacija korišćenje, iskorišćavani, upotr...
Sve reči na slovo u