Skip to main content

Utilitarci značenje

šta znači Utilitarci

Na latinici: Definicija i značenje reči Utilitarci (latinski utilis) fil. pristalice utilitarizma (Džeremi Bentam, Džon Stjuart Mil i dr.);, fig. ljudi koji se u radu rukovode poglavito načelom koristi i uspeha, naročito materijalnom

Reč Utilitarci sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. утилис) фил. присталице утилитаризма (Джереми Бентам, Джон Стјуарт Мил и др.);, фиг. људи који се у раду руководе поглавито начелом користи и успеха, нарочито материјалном


Uticaj Imenica uticaj se odnosi na efekat projekta na šire okruženje, nešto š...
Utilitet korisnost, probitač-nost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobi...
Utilitarci fil. pristalice utilitarizma ;, fig. ljudi koji se u radu rukovode ...
Utilitarizam 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha ...
Utilitaran praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv....
Utilizam fil. v. utilitarizam. utilizacija korišćenje, iskorišćavani, upotr...
Sve reči na slovo u