Skip to main content

Utilitaran značenje

šta znači Utilitaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Utilitaran (latinski utilis koristan,od francuske reči: utilitai-ge) praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv.

Reč Utilitaran sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. утилис користан, фр. утилитаи-ге) практично користан, погодан, прикладан, употребљив.


Uticaj Imenica uticaj se odnosi na efekat projekta na šire okruženje, nešto š...
Utilitet korisnost, probitač-nost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobi...
Utilitarci fil. pristalice utilitarizma ;, fig. ljudi koji se u radu rukovode ...
Utilitarizam 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha ...
Utilitaran praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv....
Utilizam fil. v. utilitarizam. utilizacija korišćenje, iskorišćavani, upotr...
Sve reči na slovo u