Skip to main content

Utilitet značenje

šta znači Utilitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Utilitet (latinski utilitas) korisnost, probitač-nost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobit; princip utiliteta načelo korisnosti; teorija utiliteta v. utilitarizam.

Reč Utilitet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. утилитас) корисност, пробитач-ност, употребљивост, целисходност, корист, добит; принцип утилитета начело корисности; теорија утилитета в. утилитаризам.


Utilitet korisnost, probitač-nost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobi...
Utilitarci fil. pristalice utilitarizma ;, fig. ljudi koji se u radu rukovode ...
Utilitarizam 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha ...
Utilitaran praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv....
Utilizam fil. v. utilitarizam. utilizacija korišćenje, iskorišćavani, upotr...
Util opšti naziv za sve stvari i predmete koji su postali neprikladni za...
Sve reči na slovo u