Skip to main content

Util značenje

šta znači Util

Na latinici: Definicija i značenje reči Util (latinski utilis koristan) opšti naziv za sve stvari i predmete koji su postali neprikladni za dalju upotrebu, ali zgodni da posluže kao sirovina za preradu u industriji, npr. razni otpaci, krpe, kosti, staklo, prazne konzerve, stara obuća, hartija i dr.

Reč Util sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. утилис користан) општи назив за све ствари и предмете који су постали неприкладни за даљу употребу, али згодни да послуже као сировина за прераду у индустрији, нпр. разни отпаци, крпе, кости, стакло, празне конзерве, стара обућа, хартија и др.


Uticaj Imenica uticaj se odnosi na efekat projekta na šire okruženje, nešto š...
Utilitet korisnost, probitač-nost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobi...
Utilitarci fil. pristalice utilitarizma ;, fig. ljudi koji se u radu rukovode ...
Utilitarizam 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha ...
Utilitaran praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv....
Utilizam fil. v. utilitarizam. utilizacija korišćenje, iskorišćavani, upotr...
Sve reči na slovo u