Skip to main content

Vizionar značenje

šta znači Vizionar

Na latinici: Definicija i značenje reči Vizionar (od latinske reči: visionarius,od francuske reči: visionaire) vidovnjak, vidovit čovek, onaj koji može duhom da vidi;figurativno: zanesenjak, sanjalica, pesnik.

Reč Vizionar sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. висионариус, фр. висионаире) видовњак, видовит човек, онај који може духом да види; фиг. занесењак, сањалица, песник.


Vizura opt. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz dur...
Vizum ono što je viđeno, pojava, prizor, slika; predstava, slika uobrazilj...
Vizualan ont. vidni, koji se tiče vida; vizualno pamćenje ono koje se poglav...
Vizorij(um) tip. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže, pri-državač lis...
Vizitkarta posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom...
Vizitira pregledati, izvršiti pregled; pretresa™, izvršiti pretres; posetiti...
Sve reči na slovo v