Skip to main content

Vizorij(um) značenje

šta znači Vizorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Vizorij(um) (od latinske reči: visorium)tipografija: sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže, pri-državač listova;isto znači i tenakl.

Reč Vizorij(um) napisana unazad: vizorij(um) i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. висориум) тип. справа која држи рукопис са кога слагач слаже, при-државач листова; уп. тенакл.

Slično: 
Vizura opt. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz dur...
Vizum ono što je viđeno, pojava, prizor, slika; predstava, slika uobrazilj...
Vizualan ont. vidni, koji se tiče vida; vizualno pamćenje ono koje se poglav...
Vizorij(um) tip. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže, pri-državač lis...
Vizitkarta posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom...
Vizitira pregledati, izvršiti pregled; pretresa™, izvršiti pretres; posetiti...
Sve reči na slovo vZnačenje Šta znači