Skip to main content

Vizura značenje

šta znači Vizura

Na latinici: Definicija i značenje reči Vizura (latinski videre videti, visum) opt. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz durbin pravo do predmeta posmatranja.

Reč Vizura napisana unazad: vizura i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. видере видети, висум) опт. замишљена црта која полази из посматрачева ока и иде кроз дурбин право до предмета посматрања.

Slično: 
Vizura opt. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz dur...
Vizum ono što je viđeno, pojava, prizor, slika; predstava, slika uobrazilj...
Vizualan ont. vidni, koji se tiče vida; vizualno pamćenje ono koje se poglav...
Vizorij(um) tip. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže, pri-državač lis...
Vizitkarta posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom...
Vizitira pregledati, izvršiti pregled; pretresa™, izvršiti pretres; posetiti...
Sve reči na slovo vZnačenje Šta znači