Skip to main content

Vizum značenje

šta znači Vizum

Na latinici: Definicija i značenje reči Vizum (latinski visum) ono što je viđeno, pojava, prizor, slika; predstava, slika uobrazilje; takođe: viza.

Reč Vizum napisana unazad: vizum i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. висум) оно што је виђено, појава, призор, слика; представа, слика уобразиље; такође: виза.

Slično: 
Vizura opt. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz dur...
Vizum ono što je viđeno, pojava, prizor, slika; predstava, slika uobrazilj...
Vizualan ont. vidni, koji se tiče vida; vizualno pamćenje ono koje se poglav...
Vizorij(um) tip. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže, pri-državač lis...
Vizitkarta posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom...
Vizitira pregledati, izvršiti pregled; pretresa™, izvršiti pretres; posetiti...
Sve reči na slovo vZnačenje Šta znači