Skip to main content

Vizitkarta značenje

šta znači Vizitkarta

Na latinici: Definicija i značenje reči Vizitkarta (nem. Visit-karte) posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom stanovanja.

Reč Vizitkarta napisana unazad: vizitkarta i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. Висит-карте) посетница, пријавница, карта са именом, презименом, звањем и местом становања.

Slično: 
Vizura opt. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz dur...
Vizum ono što je viđeno, pojava, prizor, slika; predstava, slika uobrazilj...
Vizualan ont. vidni, koji se tiče vida; vizualno pamćenje ono koje se poglav...
Vizorij(um) tip. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže, pri-državač lis...
Vizitkarta posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom...
Vizitira pregledati, izvršiti pregled; pretresa™, izvršiti pretres; posetiti...
Sve reči na slovo vZnačenje Šta znači