Skip to main content

Vizualan značenje

šta znači Vizualan

Na latinici: Definicija i značenje reči Vizualan (latinski visualis) ont. vidni, koji se tiče vida; vizualno pamćenje ono koje se poglavito oslanja na predstave dobijene čulom vida; vizuelan.

Reč Vizualan napisana unazad: vizualan i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. висуалис) онт. видни, који се тиче вида; визуално памћење оно које се поглавито ослања на представе добијене чулом вида; визуелан.

Slično: 
Vizura opt. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz dur...
Vizum ono što je viđeno, pojava, prizor, slika; predstava, slika uobrazilj...
Vizualan ont. vidni, koji se tiče vida; vizualno pamćenje ono koje se poglav...
Vizorij(um) tip. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže, pri-državač lis...
Vizitkarta posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom...
Vizitira pregledati, izvršiti pregled; pretresa™, izvršiti pretres; posetiti...
Sve reči na slovo vZnačenje Šta znači