Skip to main content

žalfija značenje

šta znači žalfija

Na latinici: Definicija i značenje reči žalfija (latinski salvia)botanika: zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officinalis; upotrebljava se u lekarstvu.

Reč žalfija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. салвиа) бот. зељаста биљка, миришљавих листова и цветова, Салвиа оффициналис; употребљава се у лекарству.


žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officin...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak ...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspolož...
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda...
žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za...
Sve reči na slovo z