Skip to main content

žalfija

Šta znači žalfija


žalfija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči žalfija (latinski salvia) botanika: zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officinalis; upotrebljava se u lekarstvu.

Reč žalfija napisana unazad: ajiflaž

žalfija se sastoji od 7 slova.

sta je žalfija

Slično:
Šta znači žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvi...
Šta znači žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozor...
Šta znači žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, ...
Šta znači žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
Šta znači žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne ...
Šta znači žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca;...