Skip to main content

žaloner značenje

šta znači žaloner

Na latinici: Definicija i značenje reči žaloner (fr. jalonneur) vojska: onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda pešadija treba da promaršuje.

Reč žaloner sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. јалоннеур) вој. онај који ко-чићима са барјачићима обележава крилне тачке куда пешадија треба да промаршује.


žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officin...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak ...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspolož...
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda...
žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za...
Sve reči na slovo z