Skip to main content

žaluzija značenje

Šta znači žaluzija


žaluzija

latinica:

Definicija i značenje reči žaluzija (od francuske reči: jalousie) ljubomora, surevnjivost, zavidljivost; rešetka na prozoru (koja se stavljala iz ljubomore da bi sprečila radoznale poglede), vitak prozorski kapak, zavesa od tankih daščica; žaluzina.

Reč žaluzija napisana unazad: ajizulaž

žaluzija se sastoji od 8 slova.

sta je žaluzija

Slično:
Šta znači žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvi...
Šta znači žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozor...
Šta znači žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, ...
Šta znači žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
Šta znači žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne ...
Šta znači žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca;...