Skip to main content

žaluzan značenje

Šta znači žaluzan


žaluzan

latinica:

Definicija i značenje reči žaluzan (od francuske reči: jaloux, od latinske reči: zelosus, od grčke reči: zelos) ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspoložen, surevnjiv.

Reč žaluzan napisana unazad: nazulaž

žaluzan se sastoji od 7 slova.

sta je žaluzan

Slično:
Šta znači žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvi...
Šta znači žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozor...
Šta znači žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, ...
Šta znači žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
Šta znači žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne ...
Šta znači žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca;...