Skip to main content

žalon značenje

Šta znači žalon


žalon

latinica:

Definicija i značenje reči žalon (od francuske reči: jalon, galon, gaulon) vojska: kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za premeravanje, premerni kočić sa barjačićem.

Reč žalon napisana unazad: nolaž

žalon se sastoji od 5 slova.

sta je žalon

Slično:
Šta znači žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvi...
Šta znači žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozor...
Šta znači žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, ...
Šta znači žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
Šta znači žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne ...
Šta znači žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca;...