Skip to main content

žalonirati značenje

Šta znači žalonirati


žalonirati

latinica:

Definicija i značenje reči žalonirati (od francuske reči: jalonner) obeležiti (ili: obeležavati) koljem (ili: kočićima, premernim motkama); zabadati (ili: udarati) kočiće, premerne motke.

Reč žalonirati napisana unazad: itarinolaž

žalonirati se sastoji od 10 slova.

sta je žalonirati

Slično:
Šta znači žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvi...
Šta znači žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozor...
Šta znači žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, ...
Šta znači žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
Šta znači žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne ...
Šta znači žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca;...