Skip to main content

žirafa značenje

Šta znači žirafa


žirafa

latinica:

Definicija i značenje reči žirafa (od francuske reči: girafe, od arapske reči: zarafa,od egipatske reči: soraphe) zoologija: poznata dugovrata afrička životinja; kod. vrsta ženske frizure; nuz. vrsta pijana, takozvani: klavirharfa; figurativno: motka, visoka i suva žena, visok i suv muškarac.

Reč žirafa napisana unazad: afariž

žirafa se sastoji od 6 slova.

sta je žirafa

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...