Skip to main content

žirafa značenje

šta znači žirafa

Na latinici: Definicija i značenje reči žirafa (fr. girafe,od arapske reči: zarafa,od egipatske reči: soraphe)zoologija: poznata dugovrata afrička životinja; kod. vrsta ženske frizure; nuz. vrsta pijana,takozvani: klavir-harfa;figurativno: motka, visoka i suva žena, visok i suv muškarac.

Reč žirafa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. гирафе, арап. зарафа, ег. сорапхе) зоол. позната дуговрата афричка животиња; код. врста женске фризуре; нуз. врста пијана, тзв. клавир-харфа; фиг. мотка, висока и сува жена, висок и сув мушкарац.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z