Skip to main content

Ziratni značenje

šta znači Ziratni

Na latinici: Definicija i značenje reči Ziratni (arap.) zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za oranje, oranica.

Reč Ziratni sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап.) земљораднички, орачки, за орање; зиратна земља земља добра за орање, ораница.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z