Skip to main content

žiropter značenje

šta znači žiropter

Na latinici: Definicija i značenje reči žiropter (od grčke reči: gyros krug, pteron krilo)avijacija: vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se obrću oko vertikal-nog, uspravnog stuba, ima istovremeno svojstva i aviona i helikoptera.

Reč žiropter sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. гyрос круг, птерон крило) авиј. ваздухоплов тежи од ваздуха са крилима изнад трупа која се обрћу око вертикал-ног, усправног стуба, има истовремено својства и авиона и хеликоптера.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z