Skip to main content

žiropter značenje

Šta znači žiropter


žiropter

latinica:

Definicija i značenje reči žiropter (od grčke reči: gyros krug, pteron krilo) avijacija: vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se obrću oko vertikalnog, uspravnog stuba, ima istovremeno svojstva i aviona i helikoptera.

Reč žiropter napisana unazad: retporiž

žiropter se sastoji od 8 slova.

sta je žiropter

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...