Skip to main content

žiro-poslovi značenje

Šta znači žiro-poslovi


žiro-poslovi

latinica:

Definicija i značenje reči žiro-poslovi aktivni kratkoročni bankarski poslovi u kojima banka na zahtev svog komiteta žirira njegove menice.

Reč žiro-poslovi napisana unazad: ivolsop-oriž

žiro-poslovi se sastoji od 12 slova.

sta je žiro-poslovi

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...