Skip to main content

žiro-poslovi značenje

šta znači žiro-poslovi

Na latinici: Definicija i značenje reči žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog komiteta žirira njegove menice.

Reč žiro-poslovi sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: активни краткорочни бан-карски послови у којима банка на захтев свог комитета жирира његове менице.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z