Skip to main content

žiro račun značenje

šta znači žiro račun

Na latinici: Definicija i značenje reči žiro račun (ital. giro) račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke.

Reč žiro račun sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. гиро) рачун на коме правна лица држе своја новчана средства код банке.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z