Skip to main content

žiro račun značenje

Šta znači žiro račun


žiro račun

latinica:

Definicija i značenje reči žiro račun (od italijanske reči: giro) račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke.

Reč žiro račun napisana unazad: nučar oriž

žiro račun se sastoji od 10 slova.

sta je žiro račun

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...