Skip to main content

žiroplan značenje

Šta znači žiroplan


žiroplan

latinica:

Definicija i značenje reči žiroplan (od francuske reči: gyroplane) avijacija: motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, postavlja elisa i iznad krila, sa ciljem da, obrćući se oko uspravnih osovina, omogući strmije uzletanje i sletanje.

Reč žiroplan napisana unazad: nalporiž

žiroplan se sastoji od 8 slova.

sta je žiroplan

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...