Skip to main content

žiroplan značenje

šta znači žiroplan

Na latinici: Definicija i značenje reči žiroplan (fr. gyroplane)avijacija: motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, postavlja elisa i iznad krila, sa ciljem da, obrćući se oko uspravnih osovina, omogući strmije uzletanje i sletanje.

Reč žiroplan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. гyроплане) авиј. моторни ваздухоплов код кога се, сем елисеиа предњој страни, поставља елиса и изнад крила, са циљем да, обрћући се око усправних осовина, омогући стрмије узлетање и слетање.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z