Skip to main content

Ziratiti značenje

šta znači Ziratiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Ziratiti (arap. ziraa-) obrađivati zemlju, orati.

Reč Ziratiti sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап. зираа-) обрађивати земљу, орати.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z