Skip to main content

žiraida značenje

Šta znači žiraida


žiraida

latinica:

Definicija i značenje reči žiraida (od francuske reči: girande, latinski gyrus) vodoskok sa mnogo cevi iz kojih vodeni mlazovi skaču uvis i, zbog vazduha zatvorenog u cevima, prave velik šum; veliki vatreni točak koji sipa iskre iz raketa; vatromet kod koga u isti mah sune uvis mnogo raketa u raznim pravcima.

Reč žiraida napisana unazad: adiariž

žiraida se sastoji od 7 slova.

sta je žiraida

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...