Skip to main content

žiraida značenje

šta znači žiraida

Na latinici: Definicija i značenje reči žiraida (fr. girande, latinski gyrus) vodoskok sa mnogo cevi iz kojih vodeni mlazovi skaču uvis i, zbog vazduha zatvorenog u cevima, prave velik šum; veliki vatreni točak koji sipa iskre iz raketa; vatromet kod koga u isti mah sune uvis mnogo raketa u raznim pravcima.

Reč žiraida sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. гиранде, лат. гyрус) водоскок са много цеви из којих водени млазови скачу увис и, због ваздуха затвореног у цевима, праве велик шум; велики ватрени точак који сипа искре из ракета; ватромет код кога у исти мах суне увис много ракета у разним правцима.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z