Skip to main content

žirandola značenje

Šta znači žirandola


žirandola

latinica:

Definicija i značenje reči žirandola (od francuske reči: girandole, od italijanske reči: girandola) uspravan svećnjak na krakove; vatreni točak, vatreno sunce (u vatrometima); naročito: čuveni vatromet koji se priređuje 6 velikim praznicima, u Rimu, kada po hiljadu raketa najednom poleti uvis; oboci, minđuše od dragog kamena, dijamanta.

Reč žirandola napisana unazad: alodnariž

žirandola se sastoji od 9 slova.

sta je žirandola

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...