Skip to main content

žirandola značenje

šta znači žirandola

Na latinici: Definicija i značenje reči žirandola (fr. girandole,od italijanske reči: girandola) uspravan svećnjak na krakove; vatreni točak, vatreno sunce (u vatrometima); naročito: čuveni vatromet koji se priređuje 6 velikim praznicima, u Rimu, kada po hiljadu raketa najednom poleti uvis; obo-ci, minđuše od dragog kamena, dijamanta.

Reč žirandola sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. гирандоле, итал. гирандола) усправан свећњак на кракове; ватрени точак, ватрено сунце (у ватрометима); нарочито: чувени ватромет који се приређује 6 великим празницима, у Риму, када по хиљаду ракета наједном полети увис; обо-ци, минђуше од драгог камена, дијаманта.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z